Програма ЄФВВ "Право" 2021-го року. Що змінилося?
Незважаючи на обіцянки УЦОЯО щодо чинності програми МОН на 2021 рік, затвердженої наказом МОН № 152 від 07 лютого 2020 року, Міністерство освіти і науки все ж прийняло Програму другого блоку єдиного фахового вступного випробування - ПРАВА затверджену Наказом Міністерства освіти і науки України від 08 квітня 2021 року № 408.

Серед ключових змін можна виділити редагування програми у частині Кримінального права під діюче законодавстве, пов’язане з введенням поняття “кримінального правопорушення”.

01.07.2020 було прийнято Закон України № 2617-VIII, яким була змінена стаття 12 Кримінального кодексу і введено поняття «кримінальні правопорушення». Дійсний до 01.07.2020 редакція Кримінального кодексу передбачала тільки злочини. 

Кримінальним правопорушенням називається суспільно небезпечне діяння, яке здійснене правопорушником. Всі без винятку кримінальні правопорушення зібрані в єдиному нормативно-правовому акті - Кримінальному кодексі. 

Віднині є два види кримінальних правопорушень: 1) злочин; 2) кримінальний проступок.

Кримінальний проступок - це дія або бездіяльність, передбачені кримінальним кодексом, за заподіяння якого передбачено основне покарання у виді штрафу, який не може бути більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 000 грн.) або ж будь-яке покарання, не пов'язане з позбавленням волі.

Щодо злочинів, їх поділяють на три види: нетяжкі, тяжкі та особливо тяжкі злочини. 

Поняття “злочинність” у законодавстві тепер позначається як “кримінальна протиправність”.

Незначних змін зазнало Цивільне право, особливо у частині Інтелектуальної власності, що пов’язане з прийняттям Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки а боротьби з патентними зловживаннями”.

Інші зміни ви можете відслідкувати в порівняльній таблиці програм 2020 - 2021 років:


Конституційне право

2. Джерела конституційного права - 2. Юридична сила конституції  (змінили назву) 

8. Конституційний статус людини в Україні. - 8. Конституційний статус особи в Україні. (поняття “особа” є ширшим за поняття “людина”, оскільки додатково включає юридичних осіб)

12. Правосуддя в Україні: конституційна характеристика. -  12. Судова влада в Україні. (змінили назву)

13. Охорона Конституції. Конституційна юстиція в Україні - 13. Правовий захист Конституції. (змінили назву)


Адміністративне право 

2. Принципи адміністративного права - 2. Принципи в адміністративному праві (змінили назву)


Цивільне право

18. Патентне право. - 18. Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок. (змінили назву, у відповідності до змін законодавства)

19. Юридичні засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. - 19. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування, торговельну марку.  (змінили назву, у відповідності до змін законодавства)

21.Забезпечення виконання зобов’язань. - 21. Забезпечення виконання зобов’язання. (незначне)

22. Припинення зобов’язань. - 22. Припинення зобов’язання. (незначне)

23. Правові наслідки порушення зобов’язань.Відповідальність за порушення зобов’язань.  - 23. Порушення зобов’язання. Цивільно-правова відповідальність.  (змінили назву)

30. Окремі види договору найму (оренди). - (додали розділ)

34. Окремі види договору підряду. - (додали розділ)

37. Договори доручення, комісії та управління майном.- 39. Договір доручення. Договір комісії. Договір управління майном. (незначне)

41. Договори у сфері інтелектуальної власності. -  43. Договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. (змінили назву, у відповідності до змін законодавства)

43. Недоговірні зобов’язання з односторонніх правомірних дій. Зобов’язання зі створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи. Кондикційні зобов’язання. - 45. Недоговірні зобов’язання. (змінили назву)

44. Зобов’язання з відшкодування шкоди (деліктні зобов’язання). (виключено)

46. Здійснення права на спадкування. Оформлення права на спадщину. - 47. Здійснення права на спадкування. Виконання заповіту. Оформлення права на спадщину. (змінили назву).


Цивільне процесуальне право

19.Визнання та виконання рішень іноземних судів. Судові доручення про надання правничої допомоги. - 19. Визнання та виконання рішень іноземних судів. Судові доручення про надання правової допомоги (незначне)


Кримінальне право

Загальна частина

1. Загальні засади кримінального права України. - без змін

2. Поняття та ознаки злочину за кримінальним правом України. Класифікація злочинів за ступенем їх тяжкості в КК України. - 2. Поняття, ознаки та види (за ступенем тяжкості) кримінальних правопорушень за кримінальним правом України. Малозначність діяння та її юридичне значення за КК України.

3. Склад злочину як явище в кримінальному праві: загальні положення (виключено)

4. Основи кваліфікації злочинів (виключено)

5. Об’єкт злочину. - 3. Об’єкт кримінального правопорушення

6. Об’єктивна сторона складу злочину. - 4. Об’єктивна сторона складу кримінального правопорушення.

7. Суб’єкт злочину. - 5. Суб’єкт кримінального правопорушення.

8. Суб’єктивна сторона складу злочину. - 6. Суб’єктивна сторона складу кримінального правопорушення.

9. Стадії злочину - 7. Стадії кримінального правопорушення

10. Співучасть у злочині - 8. Співучасть у кримінальному правопорушенні за КК України

11. Причетність до злочину - 9. Причетність до кримінального правопорушення. 

12. Множинність злочинів - 10. Множинність кримінальних правопорушень

13. Обставини, що виключають злочинність діяння - 11. Обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння.

14. Кримінальна відповідальність: загальні питання - 12. Пропущено в програмі

15. Заходи кримінального права: загальні положення - 13. Заходи кримінально-правового характеру: загальні положення.

16. Звільнення від кримінальної відповідальності - 14. Звільнення від кримінальної відповідальності.

17. Покарання та його види - 15. Покарання та його види

18. Призначення покарання - 16. Призначення покарання

19. Звільнення від покарання та його відбування - 17. Звільнення від покарання та його відбування

20. Обмежувальні заходи (виключено)

21. Судимість - 18. Судимість. 

22. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування - 19. Примусові заходи медичного характеру, примусове лікування, примусові заходи виховного характеру

23. Спеціальна конфіскація. - 20. Спеціальна конфіскація

24. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб - 21. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб.


Особлива частина

1. Основні різновиди норм та наскрізні юридичні поняття і юридичні конструкції Особливої частини КК України - без змін

2. Злочини проти основ національної безпеки України - без змін

3. Злочини проти особи - 3. Кримінальні правопорушення проти особи.

4. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини та громадянина - 4. Кримінальні правопорушення проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини та громадянина.

5. Злочини проти власності - 5. Кримінальні правопорушення проти власності

6. Злочини у сфері господарської діяльності (виключено)

7. Злочини проти громадської безпеки - 6. Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки

8. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту - 7. Кримінальні правопорушення проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

9. Злочини проти громадського порядку та моральності - 8. Кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності.

10. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення - 9. Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші кримінальних правопорушень проти здоров’я населення.

11. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян - 10. Кримінальні правопорушення проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян

12. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг - 11. Кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг

13. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (виключено)


Кримінальне процесуальне право

16. Провадження за нововиявленими або виключними обставинами (виключено)

18. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження (виключено)


Міжнародне публічне право

3. Система й структура міжнародного публічного права (виключено)

7. Міжнародний правотворчий процес та реалізація норм міжнародного публічного права (виключено)

9. Визнання у міжнародному публічному праві (виключено)


Міжнародний захист прав людини 

3. «Бурмич та інші проти України 2017 р.» - (перенесли до 14-го розділу)

«Бочан проти України №2» - (виключили справу)

5. Справа “Лопес де Соуза Фернандес проти Португалії“ - (виключили справу)

6. “Сорінг проти Сполученого Королівства» (1989 р.)“, “Гефген проти Німеччини“ - (виключили справи)

7. “Остін та інші проти сполученого королівства“ - (виключили справу)

8. “Барбулеску проти Румунії“  - (виключили справу)

9. Свобода думки, совісті та релігії - 9. Свобода думки, совісті і релігії (незначне);

 “Евейда та інші проти сполученого королівства“, “AS проти Франції“ - (виключили справи)

10. “Швидка проти України” - (додали справу)

“Аксель Шпрінгер АГ проти Німеччини“, “Угорський Гельсінський Комітет проти Угорщини“- (виключили справи);

11. «Баранкевич проти Росії», «Букта та інші проти Угорщини»  - (виключили справи)

12. «Фонд батьківська турбота проти України» - (виключили справи)Тебе чекає 100 тестових завдань з восьми базових правничих дисциплін.

Тому, для якісної підготовки та впевненості на іспиті, не зволікай - придбай 2000+ тестів (з поясненням) з Права у форматі ЗНО та починай вирішувати!

P.S. Потім порахуєш скільки знайомих тестів ти побачив ;)

Для покращення бази теоретичних знань потрібно готуватися за матеріалами складеними відповідно до Програми ЗНО з права, в нагоді тобі стануть також Кодекси та інші НПА.


Отримай свій бал ЗНО з Права вже зараз та виграй БЕЗКОШТОВНУ підготовку!

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

БЕЗКОШТОВНА "Перевірка знань" від PRAVOZNO

Зможешь відповісти на 100 тестів з Права за 100 хвилин?

Конкурс до ЗНО з ПРАВА 2021 (призовий фонд 5000 грн)!Бажаємо УСПІХУ на ЗНО! ©PRAVOZNO