Правила користування

Публічний договір

Публічний договір

Сторони і предмет договору

Фізична особа Пономаренко Михайло Віталійович, іменована надалі Виконавець з однієї сторони, пропонує фізичним особам (надалі – «Замовник») отримати інформаційні послуги, передбачені цим Договором. Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови є однакові для всіх Замовників. На підставі цього договору Виконавець зобов’язується надати інформаційні послуги з доступу до навчальних матеріалів на сайті https://pravozno.com.ua/ (далі Сайт), а Замовник після оплати послуг відповідно до умов користування може користуватися обраними ресурсами, які знаходяться на Сайті. Замовником визнається фізична особа, яка здійснює доступ до Тестового кабінету з допомогою мережі Інтернет. Здійснення доступу до Тестового кабінету означає беззастережну згоду і прийняття з боку Замовника цього договору і умов використання Сайту.

Права і обов’язки сторін

Виконавець зобов’язується надати Замовнику доступ до Тестового кабінету на підставі реєстрації Замовника на сайті Сайту, підтвердження адреси електронної пошти Замовника і оплати вартості доступу до тестового кабінету. Замовник зобов’язується зареєструватися на Сайті, підтвердити власну адресу електронної пошти і оплатити вартість доступу відповідно до актуальних на дату оплати цін. Замовник зобов’язується і гарантує, що при здійсненні доступу до Сайту не буде здійснювати жодних дій задля обходу засобів технічного захисту веб-сайту і матеріалів Сайту. Копіювання навчальних матеріалів Сайту заборонено. Замовник розуміє і погоджується з тим, що Виконавець може на свій розсуд оновлювати навчальні матеріали Сайту без спеціального повідомлення Замовника. Замовник погоджується з використанням Виконавцем персональних даних для забезпечення надання йому інформаційних послуг за договором, а також інформаційного обслуговування Замовника. Виконавець залишає за собою право в будь-який час припиняти, обмежувати доступ Замовника до Сайту в разі порушення Замовником положень цього договору.

Дійсність договору

Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем оплати послуг користування Тестовим кабінетом від Замовника. Оплата послуг користування навчальними матеріалами Тестового кабінету, є підтвердженням акцептування даної оферти Замовником.

Порядок оплати і надання послуг

Для отримання доступу і користування навчальними матеріалами Тестового кабінету Замовник здійснює оплату з допомогою відповідної кнопки «Купити» на Сайті. Оплата послуг користування навчальними матеріалами здійснюється шляхом електронних грошових переказів на розрахунковий рахунок Виконавця. Зарахування банком грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця здійснюється протягом 3 банківських днів. Замовник здійснює оплату послуг користування навчальними матеріалами Тестового кабінету згідно з тарифом, який вказано на головній сторінці Сайту. За умови наявності облікового запису на Сайті і отримання оплати за користування навчальними матеріалами Тестового кабінету Виконавець невідкладно надає Замовнику доступ до оплаченого Замовником набору навчальних матеріалів. Доступ надається на період 1 рік. Після завершення періоду користування навчальними матеріалами Виконавець припиняє доступ Замовника до Тестового кабінету.

Відмова від відповідальності

Сторони несуть відповідальність за виконання чи порушення умов даного договору відповідно до законодавства України. Виконавець не несе відповідальності за можливу шкоду, заподіяну третім особам діями Замовника, інформація про дії Замовника залишається на Сайті і фізично з нього не видаляється. Замовник розуміє і погоджується з тим, що Виконавець не може гарантувати безперебійну і безпомилкову роботу Сайту і не несе відповідальності за технічні збої програмного чи апаратного забезпечення на будь-якій стороні в мережі Інтернет.

Порядок прийому рекламацій і повернення коштів

В разі виникнення труднощів у користуванні чи претензій до якості надання послуг Замовник може звернутися з мотивованим зверненням на електронну адресу Виконавця. Повернення грошових коштів, які були перераховані Замовником на розрахунковий рахунок Виконавця здійснюється після звернення Замовника на електронну адресу Виконавця contact@pravozno.com.ua і тільки у випадку відсутності на Сайті фіксації авторизованого (з допомогою зареєстрованого логіна та паролю) входу Замовника на Сайту або до активації Виконавцем Замовнику доступу до навчальних матеріалів Тестового кабінету.

Умови Конфіденційності

Ми використовуємо Ваші персональні дані тільки для того, щоб на належному рівні надавати Вам інформаційні послуги, які Ви замовляєте і якими користуєтесь (надання персонального доступу до навчальних матеріалів, здійснення оплати шляхом грошових переказів онлайн). Сайт захищає доступними технічними і програмними засобами Ваші персональні дані і за жодних обставин не передає персональні дані своїх клієнтів третім особам для цілей не пов’язаних із безпосереднім наданням послуг клієнтам. На основі діючого в Україні законодавства про захист персональних даних ми використовуємо різні технології для збирання та зберігання персональних даних, коли Ви користуєтесь Сайтом. Збирання персональних даних може включати в себе запис одного або декількох кукі.

Порядок прийому рекламацій і повернення коштів

В разі виникнення труднощів у користуванні чи претензій до якості надання послуг Замовник може звернутися з мотивованим зверненням на електронну адресу Виконавця. Повернення грошових коштів, які були перераховані Замовником на розрахунковий рахунок Виконавця здійснюється після звернення Замовника на електронну адресу Виконавця contact@pravozno.com.ua і тільки у випадку відсутності на Сайті фіксації авторизованого (з допомогою зареєстрованого логіна та паролю) входу Замовника на Сайту або до активації Виконавцем Замовнику доступу до навчальних матеріалів Тестового кабінету.